Het vermeldde bedrag?

Een spellingprobleem waar ook taalgebruikers mee worstelen die hun d’s en t’s keurig beheersen: is het het vermelde bedrag of het vermeldde bedrag? Dit twijfelgeval doet zich voor bij het voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord gebruikt: vermelde/vermeldde, verbrede/verbreedde, bereide/bereidde. Wat is goed?


Antwoord

Vuistregel: schrijf het voltooid deelwoord in deze gevallen zo kort mogelijk. Voorbeelden: 

  • het vermelde bedrag
  • de verbrede weg
  • de beantwoorde brief
  • de bereide maaltijd
  • de gefietste route

De ‘lange’ vormen vermeldde, verbreedde, beantwoordde en bereidde zijn hier fout. Maar het is wel begrijpelijk waarom taalgebruikers soms toch voor die lange vormen kiezen: omdat die wel voorkomen als werkwoordsvorm. Het gaat dan om de derde persoon van de verleden tijd. Voorbeelden: 

  • Zij vermeldde het bedrag onderaan.
  • Het bedrijf verbreedde zijn productaanbod.
  • Zij beantwoordde de brief.
  • De kok bereidde een verse maaltijd.

Omdat beide vormen bestaan, slaat de spellingchecker geen alarm als ze fout gebruikt worden. Houd deze verwarrende vormen van verleden tijd en bijvoeglijk naamwoord dus goed uit elkaar.

Let op

Er is een uitzondering op de regel ‘schrijf het bijvoeglijk naamwoord zo kort mogelijk’: het woord krijgt wél dubbel t of d wanneer dat voor de uitspraak nodig is. Zo is het het geredde kind (niet *gerede), de gewitte (niet *gewite) gang.