Aanhef

Hoe schrijft u een correcte aanhef bij een brief of mail? En hoe heft u aan als u bijvoorbeeld het geslacht van de geadresseerde niet weet, of als uw brief aan meer personen gericht is?

De aanhef is belangrijk: u spreekt de lezer het eerst aan, en zet dus de toon van uw mail of brief. Welke aanhef u kiest, hangt af van uw relatie met de lezer. De standaardaanhef is Geachte + mevrouw/heer + achternaam + komma. De regels voor zakelijke mails en brieven verschillen op dit punt niet: ook in e-mails is het niet gebruikelijk om de aanhef weg te laten, of meteen over te stappen op ‘Beste Jan’.

Voorbeelden

 • Geachte mevrouw Van der Zwaard,
 • Geachte heer Toorenburg,
 • Geachte heer en mevrouw Smit,
 • Geachte heer Mandemaker en mevrouw Wanninkhof,
 • Geachte heren De Wit en Van Someren,

Als naam en geslacht van de geadresseerde onbekend zijn, kiest u voor

 • Geachte heer, mevrouw, (liever niet: Geachte heer/mevrouw.)
 • Geachte dames en heren,

Een paar tips

 • plaats na de aanhef altijd een komma; 
 • schrijf geen titels in de aanhef: niet Geachte heer drs. De Bruijn,
 • gebruik niet de voornaam in de aanhef: niet Geachte Rob Jansen of Beste Rob Jansen,
 • in informele brieven en mails kiest u de aanhef waar u zich het prettigst bij voelt: Beste Jan, Hoi Jan, Dag Jan.