Overheidsbegrippen vertaald naar het Engels

Door Anniek Spekking

Werk je bij de overheid? Onze vertaler heeft een aantal veelvoorkomende overheidstermen vertaald naar het Engels. Handig om naast je te leggen voor als je een Engelse overheidstekst moet schrijven.


Engelse overheidswoordenlijst

Als je werkzaam bent in de overheidssector, komt het weleens voor dat je in het Engels moet communiceren. Hoe fijn is het dan om een woordenlijst bij de hand te hebben met overheidstermen die alvast vertaald zijn naar het Engels? Welnu: onze vertaler heeft een aantal veelvoorkomende overheidsbegrippen voor je vertaald naar het Engels. Doe er je voordeel mee! 

NederlandsEnglish - United KingdomEnglish - United Kingdom
aanvraagformulier application form
ambtenaar civil servant
AOW state pension
beleidsadviseur policy advisor
bemiddelen to mediate to act as a mediator
bestuur governance
betalingsregeling payment schedule
bijlage appendix attachment
burger citizen
Burgerlijk Wetboek Civil Code
burgerlijke staat civil status marital status
burgerservicenummer/BSN Citizen Service Number
Burgerzaken Civil Affairs
college van burgemeester en wethouders municipal executive
gemachtigd zijn to be authorised
gemeente municipality
gemeentelijke belastingen municipal taxes local taxes
gemeentelijke organisatie municipal organisation
gemeenteraad city council municipal council
indienen (aanvraag) to file (an application)
indienen (bezwaarschrift) to lodge (an appeal) to file (an appeal)
ingangsdatum/begindatum start date starting date
Kamerbrief letter to the House of Representatives
loket counter desk
maatschappelijke organisatie civil society organisation community organisation
toelichting explanation explanatory notes
Tweede Kamer House of Representatives
Vereniging van Nederlandse Gemeenten/VNG Association of Netherlands Municipalities
Verklaring Omtrent het Gedrag/VOG Certificate of Conduct
werkwijzen working practices
wethouder councillor alderperson
WW-uitkering unemployment benefits

Vertaling nodig?

Neem contact op met ons vertaalbureau via vertaalbureau@taalcentrum-vu.nl

© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Colofon