Hoe win je de Duidelijketaalprijs?

Door Marc Wessels

Voor de Duidelijketaalprijs 2018 onderzoeken we het taalgebruik van burgemeesters van de 25 grootste gemeenten van Nederland. De acht genomineerden zijn inmiddels bekend. In aanloop naar de uitreiking hebben we iedere week een burgemeester aan je voorgesteld. Over een week reiken we de Duidelijketaalprijs uit. Niet zomaar een prijs, maar een beloning voor iemand die uitblinkt in duidelijk taalgebruik, op basis van wetenschappelijk onderzoek. Maar waar let het onderzoeksteam eigenlijk op?


Wetenschappelijk onderzoek

De Duidelijketaalprijs is geen populariteitsprijs. Een onderzoeksteam, bestaande uit drie leden, analyseert en beoordeelt de genomineerden op allerlei taalcriteria. Van elke burgemeester zijn er zes fragmenten van circa vijf minuten geanalyseerd. Bij elkaar heeft de jury dus 48 fragmenten bekeken, en seconde voor seconde gekeken wat de sprekers doen qua taalgebruik.

Drie onderzoekscategorieën

Het onderzoek van de Duidelijketaalprijs omvat drie categorieën, waarop de genomineerden punten kunnen scoren. Allereerst de categorie Helderheid. Binnen die categorie vallen criteria als verstaanbaarheid, (on)dubbelzinnigheid en de concreetheid van de spreker. De tweede categorie is Retorica. Hoe vloeiend is een spreker? Is de genomineerde empathisch? Verlevendigt hij of zij de inhoud met anekdotes, voorbeelden en humor? De derde categorie die onderzocht wordt is Media-afstemming. Weet de spreker zich moeiteloos aan te passen aan de eisen en beperkingen van het medium waarin hij of zij optreedt?

Hoe wordt er gescoord?

De onderzoekers kijken per fragment hoe goed een genomineerde scoort op verschillende taalcriteria. Per criterium wordt er een score van 0, 0,5 of 1 (negatief, enigszins positief, positief) toegekend. Vervolgens wordt de som genomen van alle criteria en dat is de score voor een fragment. De scores voor alle fragmenten worden ook bij elkaar opgeteld en daar wordt het gemiddelde van berekend. Dat levert een eindscore op en de genomineerde met de hoogste score is de winnaar van de Duidelijketaalprijs.

Wie wint de Duidelijketaalprijs 2018?

Dat is natuurlijk de grote vraag. De winnaar maken we op donderdag 31 mei bekend. Nog een week en dan weten we wie de duidelijkste burgemeester van Nederland is.

© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Colofon