Hoe we de bijl zetten in onze website

Door Eric Tiggeler

We vielen er zelf een beetje bij in slaap, bij onze oude website. Door de bedaagde vormgeving, maar ook door de tekst. Voor onze klanten schrijven we elke dag onwaarschijnlijk frisse webcontent, maar onszelf deden we tekort met brave standaardpraatjes over 'onze ervaring en expertise’. Toen we de site vernieuwden, was dat een welkome aanleiding om de bijl te zetten in het dode teksthout. Hoe deden we dat?


Sorry, Taalcentrum-VU uit 2010 …

… maar het Taalcentrum-VU uit 2015 vindt je langdradig. Neem bijvoorbeeld de manier waarop ons tekstbureau het onderwerp beleidsnota’s introduceerde:

U schrijft een beleidsnota. Het is belangrijk dat deze heel toegankelijk is. Niet alleen voor ambtenaren met weinig tijd, maar ook voor een breed publiek met weinig kennis van zaken. Of u schrijft onderzoeksrapporten die veel gedetailleerde informatie bevatten, maar waarin u de kernboodschap nog beter naar voren kan laten komen. Kortom: uw geschreven teksten komen nog niet optimaal uit de verf.

Klaar? Nee, daarna volgden nog 200 woorden. Wat de tekstredacteuren van het Taalcentrum-VU met jouw beleidsteksten doen, stond pas ná deze lange lead. Niet handig. In 2015 houden we het hierbij:

Je maakt en schrijft beleid. Dan heb je een kritische doelgroep. Beslissers met weinig tijd, scherpzinnige vakgenoten. Of juist een breed publiek met weinig voorkennis. Het tekstbureau van het Taalcentrum-VU zorgt dat jouw beleidstekst jouw doelgroep bereikt. We redigeren en denken kritisch mee, zonder de inhoud te veranderen. Het resultaat: een onweerstaanbaar beleidsdocument dat zich met plezier laat lezen.
Website Taalcentrum-VU

Welke andere keuzes hebben we gemaakt?

1. Minder woorden, sneller klaar

Op dezelfde pagina gebruiken we een paar honderd woorden minder. Door scherp te bezuinigen op de drie O's: Omslachtigheid (we helpen u door een adviserende rol vooraf), Overvolledigheid (een uniform geheel op het gebied van onder meer schrijfstijl, structuur, terminologie en spelling) en Overbodigheid (uw geschreven teksten). En we houden je minder in spanning: we vertellen sneller welk probleem we voor je oplossen.

2. Vaker een punt. En nog een punt.

We gebruikten soms zinnen van meer dan twintig woorden: ‘Of u schrijft onderzoeksrapporten die veel gedetailleerde informatie bevatten, maar waarin u de kernboodschap nog beter naar voren kan laten komen.’ Al onderschatten we onze lezers niet, zulke zinnen hakken we liever in stukken. Of nog liever: we snoeien ze terug tot de kern overblijft.

3. We vangen je aandacht

We kunnen natuurlijk gewoon schrijven dat onze redacteuren en onze vertalers elke tekst aanpakken. Maar op onze nieuwe site zeggen we: Onze vertalers vertalen zelfs het pak hagelslag op de keukentafel. Dat vangt de aandacht, hopen we. Zo zoeken we vaker naar het minder voor de hand liggende woord. Want een onweerstaanbaar beleidsdocument is veel plezieriger dan teksten die nog niet optimaal uit de verf komen.

4. We zeggen je tegen je

In ons dagelijkse contact met klanten en cursisten spreken we elkaar al snel aan met je. Op de site deden we nog ouderwets aan u. Ooit een veilige keuze, maar de tijden zijn veranderd. U is afstandelijk en nodigt uit tot een formelere, ingewikkelder stijl. Maar we zijn niet afstandelijk, formeel of ingewikkeld. En jij vast ook niet.

Geen recept

Hadden we het vijf jaar geleden bij het verkeerde eind, en weten we nu precies hoe het moet? Nee natuurlijk. De afgelopen jaren is internet sterk veranderd, net als de (mobiele) gebruikers, hun gewoonten en behoeften. Onze nieuwe site en nieuwe content houden daar rekening mee. Maar we blijven meebewegen, en we hopen van harte dat het Taalcentrum-VU van 2020 er weer volstrekt andere ideeën op nahoudt.

© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Colofon