Taalvaardigheidstoets Engels voor docenten

Geef jij les in het Engels in het hoger onderwijs? Dan moet je waarschijnlijk de taaltoets Engels voor docenten doen. Het Taalcentrum-VU is een gecertificeerde toetslocatie.

 • Officiële Engelse taalvaardigheidstoets
 • Ontdek direct je niveau
 • Klaar in minder dan anderhalf uur
 • Rob laat woorden werken.
 • Nigel
 • Philip
 • Jane
 • Marc
 • Suzanne
 • Genevieve
 • Anouk
 • Janneke
 • Annette
 • Olet
 • Ellen
 • Marijke
 • Paul
 • Sylvia
 • Marja
 • Rob
 • Eric
 • David
 • Daphne
 • Karla
 • Judith
 • Christine
 • Peter
 • Mathilde
 • Joanna
 • Sanne
 • Joop
 • Sanne

Taalvaardigheidstoets Engels voor docenten

Veel opleidingen in het hoger onderwijs zijn Engelstalig. Dat betekent dat er kwaliteitseisen aan het Engels van docenten worden gesteld: zij moeten het Engels beheersen op niveau C1 van het Europees Referentiekader (CEF). De taalvaardigheidstoets Engels is bedoeld voor docenten die lesgeven aan Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs. Als jouw opleiding de toets verplicht stelt, krijg je daarover informatie van de opleiding.

De taalvaardigheidstoets Engels voor docenten in het hoger onderwijs bestaat uit twee delen. De Oxford Quick Placement Test (OOPT) die je op de computer maakt en een gesprek met twee examinatoren. De toets test zowel je productieve taalvaardigheid (spreken en schrijven) als je receptieve taalvaardigheid (luisteren en lezen).

Praktische informatie

 • Voor wie?
  De taaltoets Engels voor docenten is bedoeld voor onderwijzend personeel in het hoger onderwijs. Zowel voor docenten op hogescholen als universiteiten.
 • Hoe lang duurt de toets?
  In totaal duurt de toets 1 uur en 20 minuten.
 • Locatie
  De taaltoets Engels voor docenten vindt plaats op het Taalcentrum-VU.
 • Datum en inschrijving
  De eerstvolgende toetsen worden afgenomen op 15 december en 18 december. Wil je je inschrijven voor de taalvaardigheidstoets Engels voor docenten? Kies hieronder in het inschrijfformulier een tijd en datum. De tijd wordt voor jou gereserveerd en je ontvangt een bevestigingsmail van het taalloket. Bij vragen kan je contact opnemen met taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Voorbereiding?

Voor de Oxford Quick Placement Test (op de computer) hoef je je niet voor te bereiden. Voor het gesprek bereid je een presentatie van ongeveer vijf minuten voor. Meer informatie over de toets en je voorbereiding ontvang je na je inschrijving.

Wat is Engels op C1-niveau?

Docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen aan de VU of andere onderwijsinstellingen, moeten het Engels beheersen op niveau C1. Als je het Engels beheerst op dit niveau, ben je een ‘vaardig gebruiker’ van het Engels. Je kunt jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Dit geldt voor mondelinge en schriftelijke communicatie. C1 is een niveau uit het Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference, CEF). Dat systeem onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing. Deze lopen van A1 (het laagste niveau) tot en met C2 (het hoogste niveau). Bij elk niveau horen ‘can do’-statements: die omschrijven waartoe de taalgebruiker in staat is. Wil je weten wat de CEF-niveaus ongeveer inhouden? Bekijk het schema om een inschatting te maken van je taalbeheersingsniveau. In het schema staan ook de ‘can do’-statements die bij niveau C1 horen.


Inschrijven Taaltoets Engels voor docenten

Ik schrijf me in voor de toets op:






© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Webdesign : RAADHUIS /  Fotografie