Brits-Engels of Amerikaans-Engels: de verschillen

Door David Lee

Brits-Engels of Amerikaans-Engels, je weet wel dat er een verschil is, maar wat is dat verschil precies? Wij leggen het uit aan de hand van voorbeelden.


George Bernard Shaw zei ooit: ‘The English and the Americans are two peoples separated by a common language.’ Bij vertaalopdrachten naar het Engels vragen wij onze klanten altijd of een tekst vertaald moet worden naar Brits-Engels of Amerikaans-Engels. Vaak vraagt de klant dan naar de precieze verschillen. Daar hebben we geen eenduidig antwoord op, want taal is rek- en kneedbaar. In de praktijk zijn taalconventies zelden keihard. Toch zijn er een paar in het oog springende verschillen tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels. We zetten ze voor je op een rij.

Brits-Engels of Amerikaans-Engels: spelling

Een aantal woordsoorten wordt verschillend gespeld in de twee varianten van het Engels. Bekijk de onderstaande twee rijtjes eens met links Brits-Engels en rechts Amerikaans-Engels. Zie je het patroon?

Brits-EngelsAmerikaans-Engels
colourcolor
favourfavor
favouritefavorite
honourhonor
honourablehonorable
centrecenter
metremeter
theatretheater
fibrefiber
travellingtraveling
travellertraveler

Brits-Engels of Amerikaans-Engels: bijzondere woordparen

Er zijn ook woordparen die je anders spelt zonder dat ze een bepaald patroon volgen. Wederom staat Brits-Engels links en Amerikaans-Engels rechts


Brits-Engels
Amerikaans-Engels
greygray
tyretire
mouldmold
scepticalskeptical

Britse s-spelling of Britse z-spelling?

Is het nu ‘recognize’ of ‘recognise’, ‘organization’ of ‘organisation’? Je zou kunnen denken dat de Britten deze woorden altijd met een s spellen, en de Amerikanen altijd met een z. Dit is echter maar gedeeltelijk waar. De hierboven genoemde woorden hebben altijd een z in het Amerikaans-Engels, terwijl beide varianten goed zijn in het Brits-Engels. Het gezaghebbende Oxford English Dictionary geeft bijvoorbeeld beide spellingen, met een voorkeur voor de z-spelling. Maak dus vooral een consistente keus en baseer je daarbij op de doelgroep van je tekst of presentatie en zijn voorkeur.

Vertaalbureau Amsterdam

Brits-Engels of Amerikaans-Engels: woordenschat

De varianten hebben tot slot een eigen woordenschat. Een Brit zou je bijvoorbeeld misschien een complimentje geven over zijn nieuwe ‘trousers’ (broek), terwijl een Amerikaan je nieuwe ‘pants’ de hemel in zou prijzen. Zulke verschillen zijn taaleigen; er zijn geen regels voor. Het is een kwestie van leren gebruiken. Voorbeelden:

Brits-Engels
Amerikaans-Engels
Nederlands
aeroplane
airplanevliegtuig
anti-clockwisecounter-clockwisetegen de klok in
autumn
fallherfst
aubergineeggplantaubergine
biscuitcookiekoekje
block of flatsapartment building, condoflatgebouw
bonnethoodmotorkap
boottrunkkofferbak
caravantrailercaravan

Vertalen naar Brits-Engels of Amerikaans-Engels?

Let bij een vertaalaanvraag altijd op de wensen van de doelgroep. Ga je vooral Britten aanspreken of richt je je meer op Amerikanen? En als je doelgroep voornamelijk bestaat uit Britten, kies je dan voor de s-spelling of de z-spelling? Cruciale vragen om jouw tekst optimaal te kunnen vertalen. Wij werken met in-house native speaker vertalers uit zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. Hierdoor ontvang je altijd een vertaling die perfect aansluit bij de doelgroep. Doe nu je vertaalaanvraag!

© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Colofon