Wat is een beëdigde vertaling?

 • Rob laat woorden werken.
 • Matjaz
 • Judith
 • Jane
 • David
 • Karla
 • Nancy
 • Voske
 • Eric
 • Janneke
 • Marijke
 • Anniek
 • Benthe
 • Kyra
 • Natalie
 • Sue
 • Elise
 • Marja
 • Marta
 • Ellen
 • Anouk
 • Jytta
 • Demi
 • Denise
 • Brigitte
 • Nicole
 • Selena
 • David
 • Annette
 • Bodine

Wat is een beëdigde vertaling?

Op het offerteaanvraagformulier van ons vertaalbureau vind je de optie: beëdigde vertaling. Maar wat is een beëdigde vertaling? Een beëdigde vertaling is een gewaarmerkte vertaling. De beëdigde vertaler verklaart dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van het originele document. De vertaling wordt aan het originele document gehecht, of een gewaarmerkte kopie daarvan, en wordt voorzien van de stempel en handtekening van de beëdigde vertaler.

Beëdigd vertaler

Alleen een beëdigd vertaler mag een beëdigde vertaling maken. Een beëdigd vertaler moet ingeschreven staan in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV). Daarnaast moet de vertaler voor de rechtbank de eed of gelofte afleggen dat hij of zij alle werkzaamheden zal verrichten zoals een beëdigd vertaler betaamt. Daarbij hoort geheimhouding ten aanzien van eventuele vertrouwelijke informatie die de vertaler te zien krijgt.

Waarom een beëdigde vertaling?

Wanneer heb je een beëdigde vertaler nodig en is een standaard vertaling niet voldoende? Bijvoorbeeld als een document voor officiële doeleinden moet worden gebruikt. Denk aan uittreksels van de Kamer van Koophandel, diploma’s, notariële documenten, cijferlijsten of paspoorten. Ook kan een instantie specifiek vragen om een beëdigde vertaling.

beedigde vertaling

Officiële of beëdigde vertaling?

De termen officiële en beëdigde vertaling worden vaak door elkaar heen gebruikt. Dit is verwarrend, aangezien ze allebei hetzelfde betekenen. Dit geldt ook voor de termen officiële of beëdigd vertaler. Let op: een beëdigd vertaler kan wel een standaard vertaling maken, maar een niet-beëdigd vertaler kan geen beëdigde vertaling opleveren.

Wat is een beëdigde vertaling?

Wij krijgen wel eens aanvragen van klanten die op zoek zijn naar een beëdigd vertaalbureau. Ook op internet zie je verschillende vertaalbureaus de term beëdigd vertaalbureau gebruiken. Dit is geen correcte benaming. Het vertaalbureau is niet beëdigd, de vertalers van een vertaalbureau zijn dat. Wij noemen onszelf daarom liever een professionele vertaaldienst met beëdigde vertalers.

© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Colofon