Wat is vertaalsoftware?

 • Rob laat woorden werken.
 • Selena
 • Annette
 • Kyra
 • Brigitte
 • Sue
 • Eric
 • Denise
 • Marja
 • Janneke
 • Elise
 • David
 • Nicole
 • Natalie
 • Matjaz
 • Nancy
 • David
 • Anouk
 • Marta
 • Bodine
 • Karla
 • Voske
 • Benthe
 • Judith
 • Jane
 • Jytta
 • Marijke
 • Ellen
 • Demi
 • Anniek

Wat is vertaalsoftware?

Vertaalsoftware, is dat zoiets als Google Translate? Het antwoord is nee. Google Translate is geen vertaalsoftware, maar een vertaalmachine. Ons vertaalbureau maakt geen gebruik van vertaalmachines, wél van professionele vertaalsoftware. Blijft de vraag: wat is vertaalsoftware?

Wat is vertaalsoftware?

Vertaalsoftware is software om computerondersteund te vertalen, bedoeld om de vertaler in optimale condities te laten werken aan een vertaling. Vertaalsoftware is dus een hulpmiddel, waarbij de vertaler nog altijd het laatste woord heeft. Het is een wijdverbreid misverstand dat de software daadwerkelijk de vertaling maakt, dit is nog altijd de vertaler zelf.

Wat doet vertaalsoftware?

Vertaalsoftware biedt handige hulpmiddelen om sneller te kunnen vertalen. Denk daarbij aan het opbouwen van een vertaalgeheugen of het aanleggen van een terminologielijst per opdrachtgever. Maar vertaalsoftware maakt het ook eenvoudiger om projecten, en bijbehorende vertalingen, aan te maken. En om de volledigheid van een vertaling te garanderen. Vertaalsoftware deelt een tekst op in segmenten en pas als alle segmenten zijn vertaald, wordt het document als ‘klaar’ gezien.

Wat is vertaalsoftware

Vertaalsoftware: vertaalgeheugen

Een van de belangrijkste functies van vertaalsoftware is het vertaalgeheugen. Als je een tekst in een professioneel vertaalprogramma zet, worden alle zinnen opgeslagen. Zowel het origineel als de vertaling. Laad je een nieuwe tekst in, dan wordt vanuit het vertaalgeheugen gekeken of er overeenkomsten zijn tussen eerdere teksten en jouw nieuwe teksten. Je ziet hoeveel procent overlap er is en waar het verschil zit. Zeker bij zakelijke, formele teksten komt het vaak voor dat de tekst nagenoeg hetzelfde blijft, maar dat bijvoorbeeld alleen de cijfers veranderen. Dan is het handig dat het vertaalgeheugen op basis van de eerder vertaalde tekst al met suggesties komt voor een mogelijke vertaling. Uiteraard is het de vertaler die de definitieve keuze maakt om de suggestie te accepteren, aan te passen of te weigeren.

Vertaalsoftware: terminologielijst

Als een opdrachtgever regelmatig vertalingen aanvraagt, is het wenselijk om zo consistent mogelijk te vertalen. Je wilt immers dat in elke tekst dezelfde vertaling voor ´voorzitter´ of ´afdeling´ wordt gebruikt. Vertaalsoftware biedt de mogelijkheid om een terminologielijst aan te leggen per klant. Zo ontstaan er vaste woordparen, een Nederlandse term en het vertaalde equivalent. Daarbij kun je vaak extra informatie toevoegen als woordsoort, vakgebied of contextuele voorbeelden. Zodra de vertaler de volgende keer de Nederlandse term in een tekst ziet staan, suggereert de vertaalsoftware daarvoor automatisch de juiste vertaalde term . Op deze manier is jouw vertaling in lijn met eerder vertaalde teksten.

Wat is het voordeel van vertaalsoftware?

Het grootste voordeel van vertaalsoftware is de snelheid waarmee een tekst vertaald kan worden. Met behulp van vertaalsoftware ziet een vertaler namelijk gelijk welke term er gebruikt moet worden of wanneer een zin sterke overeenkomsten vertoont met eerder vertaalde zinnen. Hierdoor is een vertaler in staat om meer woorden per dag te vertalen, waardoor jij sneller je vertaling ontvangt. En je teksten blijven consistent, iets wat de kwaliteit alleen maar ten goede komt.

© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Colofon