​De hoofdboodschap van je beleidstekst: formuleer de centrale vraag

​De hoofdboodschap van je beleidstekst: formuleer de centrale vraag

Door Janneke Hopster

Contact opnemen

Je weet wat je beleidstekst moet bereiken en wie je doelgroep is. Nu is het tijd om de verzamelde informatie om te zetten naar een heldere beleidstekst. De eerste stap daarbij is het formuleren van de centrale vraag. Maar hoe ga je te werk?

 

Schrijf je centrale vraag op

Natuurlijk weet je wat je wilt vertellen in je beleidstekst. Maar als je de centrale vraag niet opschrijft, is de kans groot dat jouw beleidstekst alle kanten op schiet. Jouw centrale vraag bepaalt wat er wel en niet thuishoort in je tekst. Deze vraag biedt handvatten tijdens het schrijven. Irrelevante informatie voor de centrale vraag kun je schrappen of in een bijlage onderbrengen.

Formuleer je centrale vraag in één zin

Een beleidstekst is doorgaans een lang stuk, waarin je veel informatie wilt overbrengen. Dan is het soms lastig om een centrale vraag te formuleren in één zin. Toch is het verstandig dit wel te doen. En ook is het slim om de centrale vraag letterlijk op te nemen in je beleidstekst. Zo laat je de lezer direct weten waar de tekst over gaat en heb je zelf ook weer helder waarover je schrijft.

centrale vraag beleidstekst

Kies de juiste centrale vraag

Niet alle centrale vragen zijn hetzelfde. Voor beleidsteksten heb je grofweg vier keuzes: beschrijvend, verklarend, beoordelend of adviserend. Welke centrale vraag jij kiest, hangt af van het tekstdoel: wat wil je met de tekst bereiken? Ter verduidelijking geven we vier voorbeelden uit het boekje Check je beleidstekst van Eric Tiggeler:

  • Wat zijn de gevolgen van tolheffing voor de economie? (beschrijvend)
  • Hoe is de opkomst va het populisme in de Europese politiek sinds 2000 te verklaren? (verklarend)
  • Hoe goed is de toegankelijkheid van onze website door de verschillende doelgroepen? (beoordelend)
  • Hoe kunnen we de waardering voor onze website verhogen? (adviserend)

Kan een tekst meerdere centrale vragen hebben?

Nee, een goede beleidstekst heeft één duidelijke centrale hoofdvraag. Wel is het mogelijk om subvragen te onderzoeken die samen tot een antwoord leiden op de centrale hoofdvraag. Noem de subvragen in je inleiding, direct na de centrale vraag.

Auteur: Janneke Hopster

Janneke is hoofd Trainingen bij Taalcentrum-VU. Wat het werken hier zo leuk maakt? Heldere taal, effectieve trainingen, kwaliteit en samenwerking waar opdrachtgevers en collega’s blij van worden.

Meer over Janneke
certificaat1
certificaat2
certificaat3
certificaat5
crkbo
342