Waarom zetten mensen voornaamwoorden bij hun persoonsgegevens?

Waarom zetten mensen voornaamwoorden bij hun persoonsgegevens?

Door Bodine Ruiter

Contact opnemen

Je ziet het steeds vaker: in hun bio op sociale media of in een e-mailondertekening nemen mensen hun voornaamwoorden (‘pronouns’) op. Bijvoorbeeld hij/hem of die/hen/hun. Waarom is dat?

 

Voornaamwoorden vermelden: de achtergrond

Transpersonen en non-binaire mensen identificeren zich niet met de traditionele tweedeling vrouw/man, zij/hij. Voor hen is het vervelend, ongemakkelijk of kwetsend om te worden geconfronteerd met een verkeerde genderverwijzing. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand die zich niet identificeert als man, wordt misgenderd met hij/zijn. Omdat je aan iemands naam niet altijd kunt afleiden wat iemands gender is, zetten zij hun voorkeursvoornaamwoorden in hun bio of ondertekening.

Hoe vermeld je voornaamwoorden?

In je e-mailhandtekening kun je voornaamwoorden bijvoorbeeld zo vermelden:

  • Ravenne Diepma (zij/haar)
    Medewerker Klantenservice

Vaak staan de voornaamwoorden meteen na de naam, of in een extra regel bij naam, functie en contactgegevens.

Waarom meer dan één voornaamwoord?

Eigenlijk is één voornaamwoord genoeg: als je kiest voor zij, hoort daar volgens de grammaticaregels haar bij; als je kiest voor hij, hoort daar zijn/hem bij. Maar in de praktijk kiezen mensen vaak voor een rijtje met woorden voor alle functies (onderwerp, niet-onderwerp en bezitsvorm). Bijvoorbeeld:

  • Lou de Velde (hij/hem/zijn)
  • Fav Mousan (die/hen/hun)

Zijn deze woorden aanspreekvormen?

Bij hun keuze voor bepaalde voornaamwoorden of pronouns hebben mensen het vaak over ‘de manier waarop iemand graag aangesproken wordt’. Helemaal klopt dat niet, want voornaamwoorden als hij/zij/die/hen gebruik je niet om iemand aan te spreken. Je gebruikt ze als je het óver iemand hebt: Hij/zij/die kwam gisteren langs. Anne heeft zijn/haar/diens rijbewijs gehaald. 

Aanspreken doe je met iemands voornaam, of met de voornaamwoorden je/u. Bij aanspreken doen zich geen problemen voor; die woorden zijn niet genderspecifiek.

Waarom vermelden mensen hun voornaamwoorden?

Je voornaamwoorden kenbaar maken via je profiel of handtekening maakt duidelijk hoe je wilt dat iemand naar jou verwijst. Ook cisgender personen (mensen wier genderidentiteit overeenkomt met hun geboortegeslacht) kiezen er steeds vaker voor hun voornaamwoorden te vermelden, om ervoor te zorgen dat die vermelding gewoon wordt – en dus niet de ‘uitzonderingen’ benadrukt.

Genderbewust schrijven

Wil je zelf aan de slag met genderbewust schrijven? Lees dan deze blog voor praktische tips!

Auteur: Bodine Ruiter

Bodine is het gezicht achter onze online leeromgeving. Als ‘ELO-baas’ zorgt zij ervoor dat de cursussen klaarstaan en dat alle deelnemers toegang hebben tot de online omgeving. Voor vragen over de leeromgeving kun je altijd bij haar terecht.

Meer over Bodine
288