Taalcentrum-VU is ‘Business Buddie’ van UNICEF

Taalcentrum-VU is ‘Business Buddie’ van UNICEF

14 november 2019

Contact opnemen

Amsterdam – Met een donatie van € 2.500,- sluit Taalcentrum-VU zich aan bij de UNICEF Business Buddies en zet zich hiermee in voor de rechten van kinderen. ‘We zijn superblij met de bijdrage van Taalcentrum-VU, aldus Joliene Heimgartner van UNICEF Nederland. ‘Zonder hulp kan UNICEF lang niet zoveel werk verzetten. Met dit bedrag kunnen we extra kinderen helpen in een van de vele landen waar we werken.’

 

In de vorige editie van CNTXT stonden we er al uitgebreid bij stil: Taalcentrum-VU bestaat dit jaar 30 jaar. Na onze spetterende jubileumdag in maart wilden we nóg iets doen, namelijk een actie voor het goede doel. Onder de noemer Spellen voor het goede doel sluisden we alle opbrengsten van onze online spellingcursus in de zomermaanden door naar UNICEF.

Deelnemers bedankt!

Dankzij vele enthousiaste deelnemers hebben we uiteindelijk een bedrag van € 2.500,- kunnen overmaken aan UNICEF. We bedanken alle deelnemers die hebben meegespeld hartelijk. Jullie hebben bijgedragen aan deze donatie aan UNICEF – geweldig!

UNICEF Business Buddie

Dankzij deze bijdragen kan UNICEF zich de komende jaren inzetten voor bijvoorbeeld jongeren tussen de 10 en 18 jaar. In 2030 zullen er acht keer meer jongeren dan kinderen zijn. De meesten zullen in lage- en middeninkomenslanden wonen. Ze hebben allemaal recht op een bestaan waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien, nu én in de toekomst.
Het is daarom belangrijk dat jongeren zich op hun toekomst voorbereiden, want dan is de kans een stuk groter dat ze later een baan vinden en bovendien mentaal en lichamelijk gezonder zijn. UNICEF wil hen een gereedschapskist geven. Met een goede opleiding kunnen jongeren een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en deelnemen aan de veeleisende arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. En als ze weerbaar zijn en weten dat ze rechten hebben, kunnen ze beter voor zichzelf en anderen opkomen.

Zie voor meer informatie:
www.unicef.nl/businessbuddies

certificaat1
certificaat2
certificaat3
certificaat5
crkbo
446