Engelse werkwoorden. Hoe vervoeg je die?

Engelse werkwoorden. Hoe vervoeg je die?

Door Eric Tiggeler

Contact opnemen

Wat is de juiste spelling: gescored of gescoord, relaxde of relaxte? Bestaat hier een regel voor?

De juiste spellingen zijn gescoord en relaxte. De regel is: behandel de geïmporteerde werkwoorden alsof ze Nederlands zijn. Dat wil zeggen: de werkwoorden volgen de regels voor zwakke werkwoorden (= ’t ex-kofschip).

Probeer dus een Nederlands werkwoord te bedenken dat ongeveer hetzelfde klinkt, en schrijf het Engelse werkwoord zo veel mogelijk als dat Nederlandse.

  • Voorbeeld 1: horen, hoorde, gehoord levert als spelling op scoren, scoorde, gescoord.
  • Voorbeeld 2: relaxen gaat als boksen: boksen, bokste, gebokst levert relaxen, relaxte, gerelaxt.

Regel: 't ex-kofschip

Zit de laatste letter van de stam van het werkwoord in 't ex-kofschip? Dan maak je de verleden tijd met -te(n), en het voltooid deelwoord met -t. Als de laatste letter van de stam niet in 't ex-kofschip staat, maak je de verleden tijd met -de(n), en het voltooid deelwoord met een -d.

Uitzonderingen

Alleen als dat voor de uitspraak noodzakelijk is, blijft een deel van het originele Engelse woordbeeld gehandhaafd: saven, savede, gesaved.

Engelse woorden verliezen hun dubbele l of dubbele s, omdat die niet nodig is voor een correcte uitspraak. De Engelse werkwoorden zijn dan vernederlandst:

  • to grill - ik gril
  • to stress - zij strest
  • to cross - zij crost

Ook volleyballen en basketballen verliezen de tweede l:

  • ik volleybal - ik volleybalde - ik heb gevolleybald
  • ik basketbal - ik basketbalde - ik heb gebasketbald

Maar let op: baseballen en passen houden de dubbele medeklinker in alle vormen, omdat deze woorden (anders dan volleyballen en basketballen) een duidelijk Engelse uitspraak houden. Dus: ik baseballde, ik pass.

Ook als het Engelse werkwoord uitgaat op een -e, is de uitspraak het criterium. De -e in ik save, ik update en ik time bijvoorbeeld is nodig omdat *sav, *updat en *tim verkeerd zouden worden uitgesproken. Daarom nemen we de vorm met -e, en plakken daar de Nederlandse uitgang aan vast: hij savet, ik timede, ik updatete.

Bij Engelse werkwoorden met een o (uitgesproken als ‘oo’) in de stam blijft de -e niet behouden. Dus niet: *ik choke, maar ik chook, niet *ik score maar ik scoor. Bij werkwoorden met een o in de stam blijft de ‘Engelse e’ niet behouden: choken - ik chook - chookte - gechookt (net als koken)

Tip

Je kunt veel narigheid voorkomen door uit te wijken naar een Nederlands equivalent. Als er geen goed Nederlands alternatief is, houd je dan vast aan de regel ‘vervoeg het werkwoord op zijn Nederlands, behalve als dat echt niet kan’.

Auteur: Eric Tiggeler

Maakt schrijftrainingen, redigeert teksten, schrijft taalboeken en -blogs. Wordt taalgoeroe genoemd, maar leert gelukkig nog elke dag iets nieuws.

 

Meer over Eric
492