Hoe schrijf je een goede samenvatting?

Hoe schrijf je een goede samenvatting?

Door David Lee

Contact opnemen

We hebben steeds minder tijd en lezen dus nauwelijks nog volledige teksten. Een goede samenvatting biedt dan uitkomst. Maar hoe schrijf je een goede samenvatting die de kern van een tekst weergeeft?

Stap 1: streep de belangrijkste passages aan

Loop eerst de belangrijkste onderdelen van je tekst na: inleiding en slot. Alle passages die je belangrijk vindt, kopieer en plak je naar een nieuw document. Schrijf je bijvoorbeeld een samenvatting van een rapport, dan haal je uit de inleiding het doel van de tekst en de centrale vraag. Uit het slot haal je de hoofdbevindingen en aanbevelingen. In het middenstuk selecteer je de belangrijkste ondersteunende feiten en argumenten.

Stap 2: orden je informatie

Stap 2 voor het schrijven van een goede samenvatting is het logisch ordenen van de geselecteerde stukjes informatie. In de samenvatting kies je een andere volgorde dan in de tekst zelf. Eerst de kern en de conclusies en dan pas de belangrijkste onderbouwing.

Stap 3: schrijf de samenvatting

Je hebt de informatie compleet en bent klaar om je samenvatting te schrijven. Leg de nadruk op wat relevant is voor de lezer: hoofdpunten en uitkomsten. Vind je het lastig om los te komen van de geschreven tekst? Probeer je voor te stellen hoe je de hoofdlijnen mondeling zou uitleggen aan een geïnteresseerde leek.

Stap 4: maak het overzichtelijk

Nu je aan de slag bent gegaan met het schrijven van je samenvatting, is het belangrijk om het overzichtelijk te maken én te houden. Gebruik typografische middelen die het overzicht vergroten: tussenkopjes, nummering, opsommingen. Dat maakt de samenvatting zowel voor de lezer als voor jezelf overzichtelijker.

Stap 5: check je samenvatting

Lees je samenvatting nog eens na: begrijpt de lezer alles zonder de hoofdtekst te raadplegen? Komt de kerninformatie al in het begin naar voren? En heel belangrijk: heb je de juiste afweging gemaakt tussen volledigheid en beknoptheid? Hou het zo kort mogelijk: een samenvatting van een half A4’tje voor een kort rapport, één of twee A4’tjes voor een langere tekst.

Auteur: David Lee

David is vertaler Engels bij het Taalcentrum-VU. Hij heeft bakken ervaring op het gebied van zakelijke en juridische vertalingen en marketing, en denkt graag mee met de klant.


Meer over David


504