Mag je ik gebruiken in een mail of brief namens je organisatie?

Door David Lee

Je schrijft een mail of brief namens je organisatie. Gebruik je dan de ik-vorm, de wij-vorm of houd je het afstandelijker?


In de meeste gevallen kun je wij gebruiken: je schrijft je mail of brief immers namens de organisatie als geheel. Daarbij past de wij-vorm (of we) het best. In de praktijk ziet dat er zo uit:

  • Met deze brief vragen wij u om aanvullende gegevens.
  • We maken het bedrag binnenkort over op uw rekening.

Verwijzen naar jezelf

Verwijs je in jouw brief of mail naar jezelf? Gebruik dan de ik-vorm, bijvoorbeeld wanneer je verwijst naar een telefoongesprek of naar wat je zelf doet als schrijver:

  • Op 20 januari heb ik telefonisch met u gesproken over uw klacht.
  • Graag licht ik in deze brief toe hoe u uw pensioen kunt aanvullen.

De derde persoon

Naast wij en ik heb je nog een derde optie: de derde persoon. Met andere woorden, gebruik de naam van de organisatie: ABC BV neemt in dit geval de kosten voor zijn rekening. De derde persoon is weliswaar wat afstandelijker, maar kan handig zijn om herhaling van we/wij te voorkomen.

Natuurlijk mag je het gebruik van ik, we/wij en de derde persoon afwisselen binnen een en dezelfde brief of zelfs binnen één zin. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Op 28 februari hebt u ons een brief gestuurd over problemen met uw woningverhuurder. Graag leg ik u uit welke ondersteuning Stichting Huurhulp in dit soort gevallen kan bieden.
© Taalcentrum-VU   /  Algemene voorwaarden: Trainingen - Vertalingen   /  Sitemap   /  Colofon