Overheidsbegrippen vertaald naar het Engels

Overheidsbegrippen vertaald naar het Engels

Door Anniek Spekking

Contact opnemen

Werk je bij de overheid? Onze vertaler heeft een aantal veelvoorkomende overheidstermen vertaald naar het Engels. Handig om naast je te leggen voor als je een Engelse overheidstekst moet schrijven

Engelse overheidswoordenlijst

Als je werkzaam bent in de overheidssector, komt het weleens voor dat je in het Engels moet communiceren. Hoe fijn is het dan om een woordenlijst bij de hand te hebben met overheidstermen die alvast vertaald zijn naar het Engels? Welnu: onze vertaler heeft een aantal veelvoorkomende overheidsbegrippen voor je vertaald naar het Engels. Doe er je voordeel mee! 

Nederlands English - United Kingdom English - United Kingdom
aanvraagformulier application form  
ambtenaar civil servant  
AOW state pension  
beleidsadviseur policy advisor  
bemiddelen to mediate to act as a mediator
bestuur governance  
betalingsregeling payment schedule  
bijlage appendix attachment
burger citizen  
Burgerlijk Wetboek Civil Code  
burgerlijke staat civil status marital status
burgerservicenummer/BSN Citizen Service Number  
Burgerzaken Civil Affairs  
college van burgemeester en wethouders municipal executive  
gemachtigd zijn to be authorised  
gemeente municipality  
gemeentelijke belastingen municipal taxes local taxes
gemeentelijke organisatie municipal organisation  
gemeenteraad city council municipal council
indienen (aanvraag) to file (an application)  
indienen (bezwaarschrift) to lodge (an appeal) to file (an appeal)
ingangsdatum/begindatum start date starting date
Kamerbrief letter to the House of Representatives  
loket counter desk
maatschappelijke organisatie civil society organisation community organisation
toelichting explanation explanatory notes
Tweede Kamer House of Representatives  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten/VNG Association of Netherlands Municipalities  
Verklaring Omtrent het Gedrag/VOG Certificate of Conduct  
werkwijzen working practices  
wethouder councillor alderperson
WW-uitkering unemployment benefits  

 

Vertaling nodig?

Neem contact op met ons vertaalbureau via vertaalbureau@taalcentrum-vu.nl

Auteur: Anniek Spekking

Anniek werkt sinds maart 2019 bij het Taalcentrum en is pas 25 lentes jong. Maar onderschat haar niet: als medewerkster marketingcommunicatie staat ze haar mannetje.

Meer over Anniek
certificaat1
certificaat2
certificaat3
certificaat5
crkbo
478