Lorem ipsum

Begrippenlijst Vertaalbureau Amsterdam

Heb je een vertaling nodig? Dan krijg je te maken met allerlei begrippen die bij een vertaling komen kijken. Zeker als je voor het eerst een vertaling aanvraagt, kunnen al die begrippen best verwarrend zijn. Daarom zetten wij graag alle belangrijke vertaalbegrippen mét toelichting voor je op een rij.

Offerte aanvragen

Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een gewaarmerkte vertaling, waarbij de beëdigde vertaler verklaart dat de vertaalde tekst een getrouwe en correcte weergave is van het originele document. Een beëdigde vertaling wordt altijd voorzien van een stempel en handtekening van de beëdigde vertaler.

Brontaal

Brontaal is de taal waarin de tekst die je ter vertaling aanbiedt is geschreven.

Brontekst

De brontekst is de tekst die je ter vertaling aanbiedt.

Coördinator

Een coördinator koppelt jouw vertaalaanvraag aan de meest geschikte vertaler. Daarnaast plant de coördinator jouw opdracht in en zorgt hij of zij vaak ook voor de oplevering ervan.

Doeltaal

Doeltaal is de taal waarnaar je jouw tekst wilt laten vertalen.

Minimumtarief

Voor vertalingen onder de 400 woorden, hanteren wij een minimumtarief. Het maakt hierbij niet uit of je 100 of 300 woorden wilt laten vertalen.

Overlap

Overlap is de exacte overeenkomst tussen jouw tekst en teksten uit ons vertaalgeheugen. Zinnen die letterlijk voorkomen in ons geheugen, hoeven in dezelfde context niet opnieuw vertaald te worden.

Overlapkorting

Is er veel letterlijke, bruikbare overlap tussen jouw tekst en teksten uit ons vertaalgeheugen, dan bieden wij overlapkorting. Je krijgt korting op de vertaling, omdat niet alles door onze vertalers vertaald hoeft te worden.

Vertaalbureau Amsterdam

Projectcoördinatie/projectmanagement

Projectcoördinatie of projectmanagement is de begeleiding van jouw vertaalaanvraag van start tot finish. Van de ontvangst van jouw vertaalaanvraag tot het opleveren van jouw vertaling. Een coördinator zoekt naar de juiste vertaler, plant jouw opdracht in, ziet toe op de gestelde deadline en stuurt jou de vertaling zodra deze klaar is.

Revisie

Revisie is de extra kwaliteitscheck op een vertaling. De revisie wordt uitgevoerd door een revisor, met als doel eventuele oneffenheden uit de gemaakte vertaling te verwijderen, zodat jij een correcte en goedlopende tekst ontvangt.

Revisor

Een revisor is een native speaker van de brontaal die een vertaling nakijkt op eventuele oneffenheden. De revisor zorgt ervoor dat de opgeleverde vertaling foutloos is en lekker loopt.

Talencombinatie

Met talencombinatie bedoelen we de combinatie van bron- en doeltaal, bijvoorbeeld Nederlands-Engels of Engels-Nederlands.

Terugvertaling

Een terugvertaling is een procedure om te controleren of de (veelal) medische vertaling een precieze weergave is van de brontekst. Eerst wordt de brontekst naar de doeltaal vertaald en vervolgens wordt er van de doeltaal naar de brontaal vertaald. Een revisor kijkt vervolgens of de terugvertaling een op een klopt met de brontekst. Deze procedure wordt veel gebruikt bij medische vragenlijsten en patiënteninformatie.

Vertaalsoftware

Vertaalsoftware is een handig hulpmiddel voor de vertaler. Met deze software wordt een vertaalgeheugen opgebouwd, wordt de juiste terminologie consistent ingezet en ziet een vertaler direct of er veel overlap in een tekst voorkomt. Een voorbeeld van vertaalsoftware is memoQ.

Vertaalmachine

Een vertaalmachine maakt op basis van een algoritme en resultaten uit het verleden een vertaling van jouw tekst. Bij een vertaalmachine komt er geen mens aan jouw vertaling te pas. Een voorbeeld van een vertaalmachine is Google Translate.

Vertaalgeheugen

Het vertaalgeheugen is de verzameling van alle teksten die wij per kant uploaden in onze vertaalsoftware. Het vertaalgeheugen wordt gebruikt om overlap tussen teksten te herkennen en consistentie met eerdere vertalingen te garanderen.

Vertaler

Een vertaler is een native speaker van de doeltaal die jouw tekst omzet naar de gewenste taal. De vertaler houdt rekening met context, cultuurverschillen en gewenste toon en stijl.

Woordaantal

Het woordaantal is de basis voor de prijs van een vertaling.

certificaat1
certificaat2
certificaat3
certificaat5
crkbo
666