Taaltoets voor docenten

Taaltoets Engels voor docenten (online)

Geef je Engelse les in het hoger onderwijs? Waarschijnlijk moet je dan een taaltoets maken. We nemen de taaltoets Engels voor docenten af.

  • Speciaal voor docenten
  • Online assessment
  • Klaar in 20 minuten

INSCHRIJVEN CONTACT

Taaltoets Engels voor docenten

Veel opleidingen in het hoger onderwijs zijn Engelstalig. Dat betekent dat er kwaliteitseisen aan het Engels van docenten worden gesteld: zij moeten het Engels beheersen op niveau C1 van het Europees Referentiekader (CEF). De taalvaardigheidstoets Engels is bedoeld voor docenten die lesgeven aan Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs. Als jouw opleiding de toets verplicht stelt, krijg je daarover informatie van de opleiding.

Twee varianten taaltoets Engels

Er zijn twee volwaardige varianten van de taalvaardigheidstoets Engels voor docenten. Deze zijn onafhankelijk van elkaar af te nemen.

1. Oral assessment

Bij deze variant heeft een docent een gesprek van maximaal 20 minuten met twee examinatoren van het Taalcentrum-VU. De docent bereidt voorafgaand aan de toets een korte presentatie voor aan de hand waarvan het gesprek plaatsvindt. De docent ontvangt een beoordeling op basis van ‘can do statements’, met een score (variërend van B1 – C2). Het oral assessment kost € 155,- per kandidaat.

Deze variant wordt momenteel online afgenomen. De kandidaat ontvangt een individuele link, die hem/haar op het gekozen tijdstip rechtstreeks naar de examinatoren leidt.

2. Bezoek Engelstalig werkcollege

Bij deze variant bezoekt een examinator van het Taalcentrum-VU een Engelstalige werkgroep van de docent (geen hoorcollege, 1 x 30 minuten). Het werkcollege moet interactief zijn, omdat ook luistervaardigheid wordt getoetst. De docent hoeft zich niet apart voor te bereiden. De gehospiteerde docent ontvangt een beoordeling op basis van ‘can do statements’, met een score (variërend van B1 – C2). De beoordeling van een Engelstalig werkcollege kost € 170,- per kandidaat.

Wat wordt er getoetst?

In beide toetsvarianten worden de spreek- en luistervaardigheid van een docent getoetst. Ook wordt er door de examinator gekeken naar de interactie met het publiek (bij de eerste variant met de examinatoren, bij de tweede variant met de studenten). Te allen tijde kijken de examinatoren naar de Engelse taalvaardigheid, niet naar de didactische kwaliteiten van de docent.

Praktische informatie

Voor wie?

De taaltoets Engels voor docenten is bedoeld voor onderwijzend personeel in het hoger onderwijs. Zowel voor docenten op hogescholen als universiteiten. Ben je geen docent, maar wil je wel een taaltoets Engels doen? Kijk dan bij de taaltoets Engels voor de zakelijke markt.

Hoe lang duurt de toets?

  • Oral assessment: 20 minuten
  • Bezoek werkcollege: 30 minuten

Kosten

  • Oral assessment: € 155,-
  • Bezoek werkcollege: € 170,-

De factuur wordt over het algemeen naar de faculteit gestuurd. Hiervoor hebben we een inkoopordernummer nodig. Wil je de kosten op een andere manier betalen, laat het dan even weten.

Annulering en algemene voorwaarden deelname taaltoets Engels

Je kunt je afspraak voor de toetsafname tot een week voor de geplande datum kosteloos annuleren. Annuleer je binnen een week voorafgaand aan de geplande datum, brengen we 50% van het tarief in rekening. We accepteren alleen een afmelding per mail (dus niet per telefoon). Je mag je toetsafname eventueel overdragen aan iemand anders.

Opname

Het oral assessment wordt opgenomen voor het geval er twijfel is over de uitslag en de examinatoren een derde beoordelaar willen betrekken. Heb je hier bezwaar tegen, geef dit dan bij inschrijven aan in het opmerkingenveld.

Wat is Engels op C1-niveau?

Docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen aan de VU of andere onderwijsinstellingen, moeten het Engels beheersen op niveau C1. Als je het Engels beheerst op dit niveau, ben je een ‘vaardig gebruiker’ van het Engels. Je kunt je vloeiend en spontaan uitdrukken zonder naar woorden te hoeven zoeken. Dit geldt voor mondelinge en schriftelijke communicatie. C1 is een niveau uit het Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference, CEF). Dat systeem onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing. Deze lopen van A1 (het laagste niveau) tot en met C2 (het hoogste niveau). Bij elk niveau horen ‘can do’-statements: die omschrijven waartoe de taalgebruiker in staat is. Wil je weten wat de CEF-niveaus ongeveer inhouden? Bekijk dit schema om een inschatting te maken van je taalbeheersingsniveau. In het schema staan ook de ‘can do’-statements die bij niveau C1 horen.

Data en inschrijven

  • Oral assessment: Selecteer een van de beschikbare toetsmomenten in het formulier hieronder.
  • Bezoek werkcollege: Mail naar taalloket@taalcentrum-vu.nl en we plannen in overleg het bezoek in.

Registration

Deze site wordt beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy-beleid en de servicevoorwaarden zijn van toepassing.

718