Deelnamevoorwaarden Trainingen

In het trainingstarief is al het cursusmateriaal inbegrepen, evenals de lunch en consumpties indien van toepassing. Over dit bedrag wordt geen btw geheven. Al onze trainingen zijn vrijgesteld van btw, omdat wij CRKBO-geregistreerd zijn. Voor de betaling van het cursusgeld ontvang je een factuur, die binnen 30 dagen na ontvangst moet worden voldaan.

Annuleer je twee weken voor aanvang van de training of later, dan brengen we bij zakelijke afnemers het volledige tarief in rekening en bij consumenten 50% van het tarief. Let op! We accepteren alleen een afmelding per mail (dus niet per telefoon). Je mag je inschrijfbewijs eventueel overdragen aan iemand anders. De cursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling.

Ook de algemene voorwaarden van de NRTO zijn van toepassing op deze training.

Voorwaarden, copyrights, eigendomsrecht

  • Op onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van het Taalcentrum-VU van toepassing. Door je in te schrijven voor deze training, stem je in met de algemene voorwaarden Onze algemene voorwaarden zijn die van brancheorganisatie NRTO. Lees ze hier.
  • De cursusmaterialen die het Taalcentrum-VU zelf ontwikkelt, zijn eigendom van het Taalcentrum-VU. Dit geldt dus voor programma’s, syllabi, checklists en oefeningen met uitwerkingen en de digitale versie daarvan zoals die te vinden is in onze online leeromgeving. Ze mogen niet gebruikt worden voor iets anders dan de doelen van deze cursus. Op de cursusmaterialen rusten de copyrights van het Taalcentrum-VU.
  • Dit geldt natuurlijk niet voor de rechten op boeken en algemeen verkrijgbare leermiddelen die wij in de cursus gebruiken.
certificaat1
certificaat2
certificaat3
certificaat5
crkbo
119