Vertalen in de medische wereld: wat is een terugvertaling?

Vertalen in de medische wereld: wat is een terugvertaling?

Door Ellen Falkenhagen

Contact opnemen

In de medische sector is het belangrijk dat (patiënten)informatie grondig wordt gecontroleerd, voordat de teksten worden verspreid. Hiervoor is een terugvertaling noodzakelijk. Maar wat is dat precies?

 

In de medische sector is het belangrijk dat (patiënten)informatie grondig wordt gecontroleerd, voordat de teksten worden verspreid. Je wilt immers niet dat informatie dubbelzinnig of onduidelijk is. Zeker bij medische teksten is het belangrijk dat de informatie uit de oorspronkelijke tekst nauwkeurig wordt weergegeven in de vertaling. Een uitstekend controlemiddel hiervoor is de terugvertaling. Een terugvertaling is een kwaliteitsbeoordelingsprocedure om te controleren of de medische vertaling een nauwkeurige weergave is van de brontekst.

Hoe werkt een terugvertaling?

  1. Een vertaalteam van een professioneel vertaalbureau vertaalt de originele brontekst naar de door jou gewenste taal. Een revisieteam kijkt vervolgens naar de tekst om eventuele oneffenheden uit de tekst te halen.
  2. Een tweede vertaalteam vertaalt de vertaling woord voor woord terug naar de taal van de brontekst. Daarbij is het belangrijk dat dit vertaalteam de oorspronkelijke tekst niet kent en ook niet betrokken is geweest bij de heenvertaling.
  3. Een onafhankelijke revisor legt de terugvertaling naast het brondocument. Verschillen tussen de medische vertaling en de brontekst worden aangemerkt en aangepast in de initiële vertaling. Vaak kijkt een medisch specialist hierbij mee.
  4. Voor een tekst kunnen meerdere terugvertalingen worden gebruikt. Net zo lang totdat de vertaling een exacte weergave is van de brontekst. Pas als dit het geval is, is het traject afgerond.

Waar wordt een terugvertaling voor gebruikt?

Een terugvertaling is vooral in de medische sector een veelgebruikt hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij het vertalen van patiënteninformatie, bijsluiters of vragenlijsten. Op deze manier weet een medische instelling of specialist zeker dat de tekst correct is vertaald en dat er geen misverstanden kunnen bestaan over de inhoud.

Terugvertaling door professioneel vertaalbureau

Kies voor een terugvertaling altijd een professioneel vertaalbureau. Een professioneel vertaalbureau werkt namelijk met native speakers, die niet alleen jouw brontekst correct vertalen, maar ook rekening houden met de context en cultuur van het land van de doeltaal. Ook zorgt een gecertificeerd vertaalbureau voor revisie door professionele

Auteur: Ellen Falkenhagen

Ellen is de senior projectcoördinator vertalen bij het Taalcentrum-VU. Heb je een vertaalklus? Dan krijg je ongetwijfeld met haar te maken!

Meer over Ellen
certificaat1
certificaat2
certificaat3
certificaat5
crkbo
347