Cedeo-erkenning

Het Taalcentrum-VU behaalt in 2021 voor zijn Maatwerk Bedrijfsopleidingen een klanttevredenheidsscore van 98%! Lees de beoordelingen uit het rapport.

Taalcentrum-VU heeft opnieuw een Cedeo-erkenning ontvangen voor zijn Maatwerk Bedrijfsopleidingen. Cedeo is een onafhankelijke instantie die elke twee jaar klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert onder inkopers van onder andere bedrijfsopleidingen. Om een Cedeo-erkenning te behalen, moet minstens 80% van de benaderde opdrachtgevers ‘Tevreden’ of ‘Zeer tevreden' zijn over de kwaliteit van de opleidingen en trainingen van het Taalcentrum-VU. Al jaren scoren onze trainingen ver boven de 90%.

Beoordeling Cedeo

Het Taalcentrum-VU behaalt in 2021 voor zijn Maatwerk Bedrijfsopleidingen een klanttevredenheidsscore van 98%! Op alle onderdelen waren de benaderde klanten tevreden tot zeer tevreden. Sterker nog: alle referenten zouden het Taalcentrum-VU desgevraagd bij een collega aanraden en overwegen opnieuw een maatwerktraject af te nemen. Hieronder volgen per onderdeel enkele passages uit het beoordelingsrapport.

Voortraject

‘Wij hebben eerst met een deel van het team een training bij hen gevolgd om te zien of het ons beviel, en toen inderdaad besloten met hen verder te gaan.’
‘Ik trek het Taalcentrum-VU bij elke organisatie waar ik werk naar binnen. Ik hoor achteraf van ex-collega’s dat ze nog steeds privé lessen nemen.’

Opleidingsprogramma

Cedeo: Taalcentrum-VU doet veel moeite om het programma af te stemmen op de specifieke vragen en wensen van de opdrachtgever. Vaak wordt er een intake met de deelnemers gehouden om de precieze trainingsbehoefte vast te stellen. Alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden over het opleidingsprogramma.

Uitvoering

Men is goed te spreken over het interactief gehalte, het niveau, de afwisseling in werkvormen en de praktijkgerichtheid: ‘Het was een grote diversiteit in manieren van werken, in groepjes of even rustig aan een eigen opdracht, je kon je input ter discussie stellen of met elkaar een tekst ombouwen. Ook waren er grappige quizzen, bijvoorbeeld over ouderwets taalgebruik. Het was een prettige cursus. De mensen waren enthousiast.’
Ook over het maatwerkgehalte is men tevreden: ‘Bij het Taalcentrum-VU kijken ze echt naar wat er voor ons nodig is. Het is afgestemd op onze vraag. Er worden ook extra dingen behandeld waaraan je misschien niet gedacht had.’

Opleiders

Men prijst de docenten om hun kennis van zaken en didactische vaardigheden: ‘Ze zijn kundig genoeg en heel relaxed. Ze spelen goed in op vragen. Ze nemen de tijd’, ‘De docent had veel vakinhoudelijke kennis en wist de stof goed over te brengen. Hij stelde kritische vragen en keek goed mee’, ‘De trainer was perfect. Hij had humor en veel ervaring. Het maakt echt verschil of iemand veel op zijn repertoire heeft en kan zeggen: ‘O dat heb ik ook een keer meegemaakt’.’

Trainingsmateriaal

‘Het materiaal was speciaal voor ons ontwikkeld. Ze hadden ook onze teksten voor ons herschreven, om een idee te geven hoe het eruit moest komen te zien.’

Natraject

Met de opdrachtgever wordt er in veel gevallen geëvalueerd: ‘Ik heb samen met de trainer de uitkomsten van de evaluaties besproken. Het was een leuk gesprek. We bleken dezelfde aandachtspunten te hebben.’
Ook zijn er voldoende mogelijkheden voor terugkomdagen, vervolgonderwijs of uitbreiding: ‘We hebben nog een dag met het team gehad onder begeleiding van de docent, om afspraken te maken over het lezen van elkaars brieven. Erg leuk, die hernieuwde kennismaking.’
Men reageert positief over de resultaten van de opleidingen: ‘Het toepassen van de theorie werkt goed. Het persbericht dat we na de cursus schreven is enorm veel bekeken en kreeg erg veel credit.’

Relatiebeheer

Taalcentrum-VU stuurt relaties regelmatig een update van het opleidingsaanbod. Men wordt echter niet met digitale post overladen. Meerderen geven aan dat zij zo nu en dan een contactpersoon of een docent spreken. Het contact verloopt plezierig. Twee reacties uit het rapport: ‘De accountmanager trekt er rustig een uur voor uit om met ons te bellen’ en: ‘We worden regelmatig ingeseind over nieuws dat voor ons van belang kan zijn. Ze springen goed op dingen in en tonen betrokkenheid.’

Prijs-kwaliteitverhouding

‘Deze prijs-kwaliteitverhouding is voor ons een reden om steeds bij het Taalcentrum-VU terug te komen.’
‘De prijzen zijn vergelijkbaar met concurrenten en de kwaliteit is beter.’

Tevredenheid opleiding/samenwerking totaal

‘We hebben in de afgelopen twaalf jaar meerdere cursussen bij het Taalcentrum-VU gedaan. Het bevalt nog steeds heel goed.’
‘Ze zijn goed in staat om zich in te leven in hoe wij communiceren en richten zich op onze praktijksituaties.’
‘Ze zijn gewoon de beste op het gebied van de Nederlandse taal.’


Alle ondervraagden bevestigen dat zij zonder meer de maatwerkopleidingen van Taalcentrum-VU aanbevelen bij derden.

723